Przejdź do treści

WIDEO, POKAZ JEDNORAZOWY
7 grudnia 2021, 19:00-21:00
Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki
pl. Małachowskiego 3, Warszawa
Kurator: Paweł Sosnowski

Zdjęcie na okładce:
Janusz Bałdyga, „GENERAŁ CENTER”
Galeria Dziekanka, 7 grudnia 1981
fot. Tomasz Sikorski

[EN below]
Gdy 7 grudnia 1981 roku Janusz Bałdyga prezentował swój pierwszy performans, nie miał pojęcia, że za kilka dni generał Jaruzelski wprowadzi stan wojenny. W ten sposób GENERAŁ CENTER stał się wydarzeniem proroczym. Młody artysta, zaczynający dopiero swoją drogę twórczą, postawił znakomitą diagnozę relacji między autorytarną władzą a społeczeństwem. Działanie Bałdygi obserwowało wąskie grono, na szczęście dokumentacja filmowa tego wydarzenia zachowała się, jednak jedynie w pewnym stopniu oddaje jego istotę. W czterdziestolecie wydarzenia artysta dokonał jego rekonstrukcji w pracowni studenckiej warszawskiej ASP. Po obejrzeniu rejestracji video stało się jasne, że rekonstrukcja wprawdzie powtarza scenariusz sprzed lat, ale jest czymś zupełnie nowym, samodzielnym i, co najważniejsze, dojmująco aktualnym. Nadano jej więc też nowy tytuł Stan posiadania będący cytatem z autorskiego tekstu objaśniającego sytuacje zaaranżowane przez artystę. Powstała czterokanałowa zapętlona projekcja całkiem odmienna od pierwotnej linearnej narracji, co potęguje siłę przekazu.


When Janusz Bałdyga was presenting his first performance on 7th December 1981, he had no idea that in a few days General Jaruzelski would impose martial law. In this way, GENERAŁ CENTER became a prophetic event. The young artist, just at the beginning of his artistic path, has offered an excellent diagnosis of the relations between authoritarian power and society. Although Bałdyga’s action has been witnessed by only a small group of people, fortunately the film documentation remains, allowing us to experience the work to some extent. On the 40th anniversary of the event, the artist reconstructed the performance in the studio of the Warsaw Academy of Fine Arts. After watching the recording, it became clear that although the reconstruction followed the scenario from the past, it turned out to be something completely new, independent and, most importantly, acutely up-to-date. It was given a new title, Belongings, which is a quote from the author’s text explaining the situations he arranged. The final result is a four-channel looped projection, quite different from the original linear narration, which intensifies the strength of the work.
VIDEO PRESENTATION
December 7th 2021, 7-9pm
Zachęta – National Gallery of Art
pl. Małachowskiego 3, 00-916 Warsaw

  • Autor: Piotr Grzywacz
  • Opublikowano: 04.12.2021, 20:38
  • Ostatnia edycja: 03.01.2023, 19:59